راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامه نگارش مقالات     

تنظیم مقالات از ابتدا مطابق شیوه‌نامه درج شده صورت پذیرد.

برای ارسال مقاله به سامانه نشریه لازم است مراحل زیر را انجام دهید:

انتخاب نوع مقاله

وارد کردن عنوان

اضافه کردن نویسندگان

وارد کردن چکیده

افزودن کلیدواژگان

انتخاب موضوعات

توضیحات تکمیلی

داوران پیشنهادی

اضافه کردن فایل‌ها - فرم_تعهدنامه - فرم تعارض منافع

نامه به سردبیر و چک لیست

تکمیل ارسال مقاله

 

وظایف نویسندگان

ارائه مقالات علمی و استاندارد: نویسندگان مقالات را به صورت علمی و مستدل، مطابق استاندارد نشریه آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت درج و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر منبع خودداری شود.

ارائه داده‌های خام در صورت نیاز: از نویسنده  خواسته شود در صورت نیاز داده های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه یا معرفی نماید. دسترسی عمومی به این اطلاعات (سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می نماید.

اصالت مقاله ارائه شده: مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات منتشر شده سایر افراد با ذکر منبع صورت گیرد.

عدم انتشار همزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده: ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

ذکر ارجاع‌دهی مناسب: ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه است.

ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط؛

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند؛

هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق هر نویسنده، متوجه انسان ها و یا سایر موجودات می شود، می بایست به وضوح در مقاله ذکرگردد؛

 

ذکر پشتیبان‌های مالی:

نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان های مالی مقاله خود را معرفی نمایند؛

گزارش خطاهای اساسی در مقالات:

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

 

اظهار و تایید ارسال مقاله

ارسال مقاله به سیستم نشان دهنده آن است که نویسنده اذعان دارد مقاله در هیچ مرجع دیگری انتشار نیافته است (مگر بخشی از پایان نامه و یا چکیده در نهادهای دانشگاهی). همچنین تمامی نویسندگاه از چاپ و جایگاهشان در مقاله با اطلاع و رضایتمند می باشند. همچنین ارسال این مقاله به منزله آن است که موسسه و یا پشتیبان مالی و یا مکانی تحقیق رضایت خود را از انتشار تحقیق به نویسنده اعلام داشته است. همچنین نویسنده متعهد می شود که در حین فرآیند بررسی و یا قبول مقاله، این مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارسی یا هر زبان دیگری را به هیچ مرجع انتشاری دیگر ارسال نمی دارد. در غیر اینصورت نشریه هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. نویسنده می بایست متعهد باشد که هیچ منبع و یا مطلبی و یا داده ای را بدون ارائه و ذکر منبع در مقاله قرار نداده و در مورد منابع ذکر شده ازمبدا اصلی کسب اجازه قانونی انجام پذیرفته است.

 

حق انحصاری پدیدآورنده (کپی رایت)

زمانی که مقاله در نشریه پذیرفته شد از نویسندگان خواسته می‌شود تا فرم توافق‌نامه انتشار نشریه را پر نموده و به سردبیر ارسال نمایند. فایل متنی این توافق‌نامه که شامل حق نسخه‌برداری و کپی رایت مقاله می‌باشد. قبول شرایط این نامه به انتشار مناسب و وسیع اطلاعات کمک می‌نماید.

 

قالب نگارش مقاله

چکیده‌های مقاله به فارسی و انگلیسی (چکیده‌ مبسوط مطابق شیوه نامه) و کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 واژه) آورده شود.

متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری شود.

جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالای آنها و مناسب برای چاپ باشد.

شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.

از گذاشتن فضا (Spacing) پیش و پس از تیترها و پاراگراف‌ها خودداری کنید (قابل تنظیم از منوی Paragraph در نرم افزار Word ).

دستورهای نقطه‌گذاری (Punctuation) در نوشتار متن رعایت شود. مثلاً گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و کاما (،) و علامت سوال (؟) درست نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله لازم است.

واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم SI گزارش شوند.

برای گذاشتن علامت ممیز فارسی از / استفاده کنید و از "." استفاده نشود. برای تایپ درست اعداد فارسی که دارای ممیز هستند، مثلا برای نوشتن دوازده و هفتاد و پنج صدم ابتدا عدد ۷۵ سپس علامت / و بعد عدد ۱۲ را تایپ کنید بدون اینکه زبان فارسی کامپیوتر را تبدیل به انگلیسی کنید.

پرانتز حتما در حالت صفحه کلید فارسی تایپ شود حتی در صورتیکه متن درون پرانتز کلا انگلیسی باشد.

مقاله با نام Article ذخیره شود. در صورتیکه در نام‌گذاری فایل از نام نویسندگان استفاده شود مقاله به حالت تکمیل نشده تغییر خواهد یافت.

اخطار: در هیچ بخشی از متن فایل بدون نام به مشخصات و سمت نویسنده(گان) اشاره نشود!

نمودار و نقشه:‌ برای کشیدن نمودار می‌توان از نرم افزار Excel استفاده کرد و آنها را مستقیما در محل خود در فایل Word  قرار داد. در اطراف نمودارها کادر قرار ندهید. از قرار دادن تیتر به طور مستقیم با استفاده از نرم افزار Excel  بر روی نمودار خودداری کنید. هر نمودار باید تیتر تایپ شده در فایل Word  داشته باشد که در زیر آن واقع شده باشد.

نقشه محل نمونه‌برداری با کپی کردن از نرم افزار Google Earth و paste  نمودن در متن قابل قبول نیست. با استفاده از نرم افزار ArcGIS تصویر شماتیک تهیه شود با ویژگی‌های زیر: واضح، دارای مقیاس، با شمال جغرافیایی و طول و عرض جغرافیایی بر اساس سیستم مختصات درجه، دقیقه و ثانیه حداکثر فضای هر صفحه از مجله ۲۲۰ × ۱۸۰ میلی‌متر است. بنابراین بزرگترین تصویر و نمودار نمی‌تواند بزرگتر از این ابعاد باشد. در نقشه‌ها از اشاره به نام دانشگاه و تهیه‌کننده و ... خودداری شود.

جدول: خطوط عمودی را استفاده نکنید. بسیار مهم: جهت جدول‌های فارسی راست به چپ و انگلیسی چپ به راست باشد. 

نام علمی گونه‌ها در تمام متن مقاله و در رفرنس‌نویسی ایتالیک باشد و به همراه نام مولف.

تمام منابع به انگلیسی باشد و منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده باشد.

در برگردان منابع فارسی به انگلیسی از چیده انگلیسی و محتوای خود منابع استفاده شود و از ترجمه تحت اللفظی خودداری شود.

فرمت استناد و مرجع‌­نویسی:APA

پس از ترجمه منابع فارسی با توجه به تک زبانه بودن استنادات و منابع انتهایی مانعی در استفاده از نرم افزارهای استنادات علمی مانند Endnote  وجود ندارد و استفاده از این نرم افزارها به سرعت رسیدگی و داوری مقاله می افزاید. در صورت بهره نگرفتن از این نرم افزارها به درازا کشیدن فرآیند داوری و ویراستاری و ... رخ خواهد داد.