فرایند پذیرش مقالات

نویسندگان محترم می ­بایست برای ثبت مقاله خود در نشریه، پس از ورود به سایت در اولین قدم عضو شوند. سپس از طریق شناسه کاربری و گذرواژه، وارد حساب خود شده و فایل مقاله و فرم کپی رایت را بارگذاری نمایند. پس از اتمام بارگذاری، مقاله در اختیار سردبیر محترم نشریه قرار خواهد گرفت و بررسی اولیه جهت تطبیق با چارچوب نشریه انجام خواهد شد و در صورت رعایت آیین نگارش نشریه، فرایند بررسی و داوری مقاله شروع می گردد. 

 • در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می شود.
 • در صورتی که نظر سردبیر منفی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف و احتمالا صدور نامه عدم پذیرش در جلسه هیات تحریریه مطرح می شود.

- کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد.

- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل ها و رعایت قالب نگارشی نشریه، مقاله همزمان برای 2 یا 3 داور ارسال می شود).

- کامل شدن نتیجه داوری اولیه و ارسال به نویسندگان برای انجام اصلاحات؛

 • در صورتی که نتیجه 2 یا 3 داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
 • در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود.

نتایج داوری از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید و از طریق حساب کاربری قابل پیگیری خواهد بود.

 دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ (درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات ارسال می شود).

6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

 • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.
 • در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تایید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجددا مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تایید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می شود.

- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار؛

- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).

شرایط پذیرش مقاله:

 • مقاله پژوهشی باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسندگان در زمینه اقلیم یا سایر جنبه های بوم شناسی و یا علوم وابسته به آن باشد. ترجمه مقالات پذیرفته نمی شود.
 •  مقالههای فرستاده شده نباید در مجلههای داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. همچنین نباید به صورت همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد. مقالههای دریافتی توسط هیئت تحریریه با همکاری متخصصان امر داوری میگردد و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می رسد.
 • تصمیم نهایی برای چاپ مقاله توسط هیئت تحریریه صورت می گیرد. دفتر مجله از عودت اصل مقالههایی که به عللی چاپ آن ها میسر نشده، معذور است.
 • مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ میدارد. هیأت تحریریه در انجام اصلاحات (با تأیید) مولف آزاد است.
 • تکمیل و امضای فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهد نامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می شود.