نشریه اقلیم و بوم‌سازگان مناطق خشک و نیمه خشک با هدف اشاعه یافته‌ها و نشر دستاوردهای علمی پژوهشی مرتبط با بوم‌سازگان مناطق خشک، توسط معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان منتشر  می‌شود. هدف از انتشار این نشریه، فراهم شدن فضایی برای تبادل اطلاعات علمی و تخصصی در جوامع علمی و حرفه‌ای و همچنین اعتلای سطح دانش روز در حوزه علوم مرتبط با بوم‌سازگان مناطق خشک و نیمه خشک و عوامل و روابط حاکم است. این نشریه به صورت دو فصلنامه و به صورت منظم چاپ می‌شود. انتشار مطالب پس از طی مراحل داوری صورت می گیرد. متوسط زمان داوری در این مجله دو ماه است.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، دی 1402 

تحلیل فراوانی وقوع موج سرما در استان سمنان

صفحه 167-183

10.22075/ceasr.2024.32405.1023

آزاده سلطانی ایدغمیشی؛ صغری پودینه؛ مریم رئیسی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سیدحسن کابلی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان